Công văn nhập cảnh vào việt nam có nhiều tên gọi khách nhau như: duyệt nhận sự, thư mời, chấp thuận đồng ý nhập cảnh  hay còn gọi là visa vào Việt nam. Hiện có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cách hiểu đơn giản nhất là visa vào Việt nam, tất cả người nước ngoài đến Việt nam đều phải xin visa vào Việt Nam tùy theo mục đích.

 

1.     Xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài ở đâu?

Khi có công văn nhập cảnh người nước ngoài có thể dễ dàng xin Visa Việt Nam tại Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế. Vậy xin công văn nhập cảnh ở đâu?

Để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh phải đến Cục quản lí xuất nhập cảnh để làm thủ tục xin duyệt nhập cảnh cho người nước ngoài. Nếu được sự chấp thuận thì cục quản lí xuất nhập cảnh sẽ ra một văn bản gọi là công văn nhập cảnh.

 

2.     Công văn nhập cảnh Việt Nam là gì?

        Công văn nhập cảnh Việt Nam là văn bản chấp thuận của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các mục đích khác nhau như du lịch, thương mại, đầu tư, lao động, thăm thân nhân tại Việt Nam .....

        Công văn nhập cảnh Việt Nam được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam gửi lên Cục xuất nhập cảnh để xét duyệt trước khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam.

 

Công văn nhập cảnh vào việt nam có nhiều tên gọi khách nhau như: duyệt nhận sự, thư mời, chấp thuận đồng ý nhập cảnh  hay còn gọi là visa vào Việt nam. Hiện có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cách hiểu đơn giản nhất là visa vào Việt nam, tất cả người nước ngoài đến Việt nam đều phải xin visa vào Việt Nam tùy theo mục đích.

>>>Xem ngay: Hồ sơ xin công văn nhập cảnh vào Việt NamBÀI VIẾT KHÁC

Công văn nhập cảnh vào việt nam có nhiều tên gọi khách nhau như: duyệt nhận sự, thư mời, chấp thuận đồng ý nhập cảnh  hay còn gọi là visa vào Việt nam. Hiện có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cách hiểu đơn giản nhất là visa vào Việt nam, tất cả người nước ngoài đến Việt nam đều phải xin visa vào Việt Nam tùy theo mục đích.

 

1.     Xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài ở đâu?

Khi có công văn nhập cảnh người nước ngoài có thể dễ dàng xin Visa Việt Nam tại Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài hoặc sân bay quốc tế. Vậy xin công văn nhập cảnh ở đâu?

Để xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức bảo lãnh phải đến Cục quản lí xuất nhập cảnh để làm thủ tục xin duyệt nhập cảnh cho người nước ngoài. Nếu được sự chấp thuận thì cục quản lí xuất nhập cảnh sẽ ra một văn bản gọi là công văn nhập cảnh.

 

2.     Công văn nhập cảnh Việt Nam là gì?

        Công văn nhập cảnh Việt Nam là văn bản chấp thuận của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với các mục đích khác nhau như du lịch, thương mại, đầu tư, lao động, thăm thân nhân tại Việt Nam .....

        Công văn nhập cảnh Việt Nam được cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam gửi lên Cục xuất nhập cảnh để xét duyệt trước khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam.

 

Công văn nhập cảnh vào việt nam có nhiều tên gọi khách nhau như: duyệt nhận sự, thư mời, chấp thuận đồng ý nhập cảnh  hay còn gọi là visa vào Việt nam. Hiện có nhiều tên gọi khác nhau nhưng cách hiểu đơn giản nhất là visa vào Việt nam, tất cả người nước ngoài đến Việt nam đều phải xin visa vào Việt Nam tùy theo mục đích.

>>>Xem ngay: Hồ sơ xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam


BÀI VIẾT KHÁC