Để mọi người biết xuất xứ cũng như nhà sản xuất của bộ sản phẩm dưỡng da DOYOU Hàn Quốc. Chúng tôi mong các bạn làm những cách sau để kiểm tra sản phẩm dưỡng da DOYOU Hàn Quốc của chúng tôi như sau:

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH IOS:

- Bạn có thể click vào link để tải phần mềm icheck để kiểm tra sản phẩm của chúng tôi:

IOS: https://itunes.apple.com/vn/app/icheck-scanner/id1001036590?mt=8

- Hoặc bạn có thể vào App Store : Gõ icheck để cài đặt ứng dụng

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ WINDOW PHONE

- Bạn có thể click vào link dưới đây để tải phần mềm icheck kiểm tra sản phẩm:

Window phone: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/icheck-kiem-tra-hang-gia/9nblggh1r5wm

ĐỐI VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID:

- Bạn có thể click vào link dưới đây để tải phần mềm icheck kiểm tra sản phẩm

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.icheck.android

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ICHECK 

VIDEO SẢN PHẨM DƯỠNG DA DOYOU KHI CHECKBÀI VIẾT KHÁC

Để mọi người biết xuất xứ cũng như nhà sản xuất của bộ sản phẩm dưỡng da DOYOU Hàn Quốc. Chúng tôi mong các bạn làm những cách sau để kiểm tra sản phẩm dưỡng da DOYOU Hàn Quốc của chúng tôi như sau:

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH IOS:

- Bạn có thể click vào link để tải phần mềm icheck để kiểm tra sản phẩm của chúng tôi:

IOS: https://itunes.apple.com/vn/app/icheck-scanner/id1001036590?mt=8

- Hoặc bạn có thể vào App Store : Gõ icheck để cài đặt ứng dụng

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CÓ HỆ ĐIỀU HÀNH LÀ WINDOW PHONE

- Bạn có thể click vào link dưới đây để tải phần mềm icheck kiểm tra sản phẩm:

Window phone: https://www.microsoft.com/en-us/store/p/icheck-kiem-tra-hang-gia/9nblggh1r5wm

ĐỐI VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID:

- Bạn có thể click vào link dưới đây để tải phần mềm icheck kiểm tra sản phẩm

ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.icheck.android

VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ICHECK 

VIDEO SẢN PHẨM DƯỠNG DA DOYOU KHI CHECK


BÀI VIẾT KHÁC