Xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam có khó không? Thời gian xử lý trong bao lâu? Cơ quan nào xử lý? Công ty bạn ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... Các tỉnh thành phía bắc hay miền trung, miền nam thì thủ tục có khác nhau không? Có cùng do một cơ quan nhà nước xử lý không? Tất cả đã có trong bài chia sẻ này !

 

Hiện nay, do nhu cầu về nhân lực cao về tay nghề cũng như hiểu biết về CNKH tiên tiến nên rất nhiều công ty trong nước cần sử dụng lao động nước ngoài. Nhưng để có thể làm thư mời bảo lãnh họ sang Việ Nam làm việc không phải công ty nào cũng nắm bắt được.

1. Thủ tục xin công văn nhập cảnh 

Và thời gian mà người nước ngoài có thể ở lại Việt Nam bao lâu? 1 tháng, 2 tháng , 3 tháng hay lâu hơn 6 tháng đến 1, 2 3 năm thì yêu cầu những điều kiện gì? Công văn nhập cảnh này có hiệu lực bao lâu?

Đối với công ty Việt Nam (hoặc công ty nước ngoài tại Việt Nam) muốn xin thư mời bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thì cần phải có các hồ sơ dau đây:

- Đơn thư mời bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam theo mẫu NA2. 

- Mẫu NA 16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký (chỉ cần nộp lần đầu tiên)

- Hồ sơ pháp lý của công ty.

Chú ý: Chữ ký là của người Đại diện theo pháp luật của công ty - và là chữ ký sống.

Nếu là chi nhánh cần phải có ủy quyền.

>>>Xem ngay: Lệ phí xin công văn nhập cảnh 2017

2. Thời gian xét duyệt cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

– Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

– Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật này; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật này.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.

Trên đây là những kiến thức bạn cần biết khi xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài. Ngoài ra để làm thủ tục xin công văn nhập cảnh được nhanh, đúng lịch các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:
>>>Xem ngay: Dịch vụ hỗ trợ xin công văn nhập cảnh vào Việt NamBÀI VIẾT KHÁC

Xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam có khó không? Thời gian xử lý trong bao lâu? Cơ quan nào xử lý? Công ty bạn ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng yên, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... Các tỉnh thành phía bắc hay miền trung, miền nam thì thủ tục có khác nhau không? Có cùng do một cơ quan nhà nước xử lý không? Tất cả đã có trong bài chia sẻ này !

 

Hiện nay, do nhu cầu về nhân lực cao về tay nghề cũng như hiểu biết về CNKH tiên tiến nên rất nhiều công ty trong nước cần sử dụng lao động nước ngoài. Nhưng để có thể làm thư mời bảo lãnh họ sang Việ Nam làm việc không phải công ty nào cũng nắm bắt được.

1. Thủ tục xin công văn nhập cảnh 

Và thời gian mà người nước ngoài có thể ở lại Việt Nam bao lâu? 1 tháng, 2 tháng , 3 tháng hay lâu hơn 6 tháng đến 1, 2 3 năm thì yêu cầu những điều kiện gì? Công văn nhập cảnh này có hiệu lực bao lâu?

Đối với công ty Việt Nam (hoặc công ty nước ngoài tại Việt Nam) muốn xin thư mời bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thì cần phải có các hồ sơ dau đây:

- Đơn thư mời bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam theo mẫu NA2. 

- Mẫu NA 16 Đăng ký mẫu dấu và chữ ký (chỉ cần nộp lần đầu tiên)

- Hồ sơ pháp lý của công ty.

Chú ý: Chữ ký là của người Đại diện theo pháp luật của công ty - và là chữ ký sống.

Nếu là chi nhánh cần phải có ủy quyền.

>>>Xem ngay: Lệ phí xin công văn nhập cảnh 2017

2. Thời gian xét duyệt cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

– Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

– Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật này; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật này.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.

Trên đây là những kiến thức bạn cần biết khi xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài. Ngoài ra để làm thủ tục xin công văn nhập cảnh được nhanh, đúng lịch các bạn có thể liên hệ với chúng tôi:
>>>Xem ngay: Dịch vụ hỗ trợ xin công văn nhập cảnh vào Việt Nam


BÀI VIẾT KHÁC